Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad i de centrala delarna av Örebro till 08:00