Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Askersund/Läggesta- till 08:30

Östansjö- till 09:00

Åsbro- till 09:00

Örebro/Öster- till 09:00

Näsby/ekeby-almby- till 09:00

Fellingsbro- till 09:00

Näsby- till 10:00