Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Fellingsbro/Götlunda/Furuskallen/Urvalla/Kuggenäs- till 09:00

Centrala Nora- till 08:30