Distributionsförseningar i Örebro

Idag är utdelningen försenad på följande områden:

Nora- till 10:30