Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Adolfsberg/Aspholmen- till 08:00