Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Fellingsbro- till 07:30