Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Marieberg– till 09:30

Ladugårdsängen– till 09:00

Sörby– till 09:00