Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsdistributionen försenad i följande områden:

De centrala delarna av Örebro– till 08:00

Askersund– till 08:00