Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad i Björkhaga och Sörby till klockan 08:00.