Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad i Örebro på områdena: Engelbrektsgatan, Manillagatan, Hamngatan och Oskarsparken till 07:30.