Distributionsförseningar i Örebro

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande områden:

Glanshammar: Tjugesta, Ödeby, Balsna och Skäcklinge till 8:30

Hällefors: Bredsjö, Sikfors, Skålen och Sångshyttan till 8:30