Distributionsförseningar i Hällefors

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Centrala Hällefors, Sikfors, Sånghyttan, Jönshyttan, Bredsjö, Grönhult, Långåsen- till 09:00