Distributionsförseningar i Örebro län fredag 5 april

Idag är tidningsdistributionen försenad på följande orter och områden:

Fellingsbro fram till klockan 7:30

Pålsboda, Sköllersta och Tarsta fram till klockan 7:30

Hällefors

Saxhyttan, Sikfors och Bredsjö. Utdelningen pågår fram till klockan 7:30