Distributionsförseningar i Fellingsbro idag tisdagen den 24 september 2019

Distributionsförseningar i Fellingsbro idag tisdagen den 24 september 2019.

Områden som berörs är:

Rockhammar, Sällinge och Nybble

Utdelningen beräknas vara klar till klockan 7.30.