Distributionsförseningar i Bergslagen och Sydnärke - tisdag 12 januari 2021

Idag är det sent med utdelningen i Sydnärke och Bergslagen pga. tryckeriförsening.
Beräknas vara klart till klockan 07:30