Distributionsförseningar i Askersund och Örebro söndag 25 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i Askersund på områdena Läggesta och Olshammar till 08.30. I Örebro är tidningsutdelningen försenad till Kungsgatan, Änggatan och Södra Allén till klockan 09.00.