Distributionsförseningar i Askersund idag måndag den 30 mars

Idag är det sent i centrala delarna av Askersund – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07:15.