Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden:

Örebro:

Oskarsparken, Engelbrektsgatan, Floragatan, Oskarstorget till klockan 07.30

Sörby till klockan 08.00.

Laxå:

Sannerud, Ösjön, Kopparhult till klockan 08.00.

Centrala Nora till klockan 07.30.