Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden i Örebro:

Centralt, Köpmangatan, Stortorget, Våghustorget till klockan 07.30.

Utdelningen av Örebroarn pågår till klockan 21.00 varje onsdag. Reklamationer mottages först i morgon.