Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden:

Akensgatan, Nygatan, Mogatan, Rudbecksgatan (Centralt/Öster i Örebro) till klockan 08.00.