Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden:

Centrala Örebro till klockan 07.30.

Rudbecksgatan, Nygatan, Kasten Ottergatan, Oskarsplatsen 10.45.

Bondevrak, Bittinge, Katrinelund, Centrala Nora till klockan 08.30.