Distributionsförseningar

Idag har vi förseningar på följande områden:

Nedre Adolfsberg, Björkhaga/Runnaby, Kopparhult/Svanstorp/Baggekärr, Oskarsvägen, Oskarstorget, Sturegatan, Kristinagatan, Skyttegatan, Lagmansgatan till klockan 07.30.