Distributionsförseningar

Idag är tidningsutdelningen försenad i Örebro, i områdena:

Aspholmen 8:30

Mosås, Nasta och Södra Lindhult 11:00