Distributionsförseningar 27 december

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Hela Örebro: 07:30