Distributionsförseningar

Idag är tidningsutdelningen försenad i Ånnaboda, Hagby, Tyslingevägen, Tysslinge, Karlslund, Slätåsen, Södra Runnaby och Vajervägen till klockan 09.30.