Distributionsförseningar 23 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

 

Örebro:
Oskarsparken/Engelbrektsgatan: 07:30