distributionsförseningar

Idag är tidningsdistributionen försenade på följande områden:

Nedre Adolfsberg, Björkhaga/Runnaby, Kopparhult/Svanstorp/Baggekärr, Odensbacken där det beräknas vara klart till klockan 07.30.

 

Örebroarn delas varje onsdag till klockan 21.00, reklamationer mottages först i morgon.