Distributionsförseningar 2 november

Idag har vi förseningar i distributionen på följande områden:

Fellingsbro: 

Centrala Fellingsbro/Tåje/Finnåker/Balsta/: 07:30