Distributionsförseningar 18 januari Örebro

Idag har vi förseningar på följande områden:

 

Fellingsbro: 07:30

Örebro

Sveavägen/Målgatan/Oskarsvägen/Lagmansgatan/Isgatan: 08:00