Distributionsförseningar 12 april i Örebro

Idag är tidningsutdelningen försenad på följande områden:

Gjutargatan, Tarsta, Kävesta, Torsta och Pålsboda fram till klockan 07:30.