distributionsförsening pga ishalka

Hela Nerikes Allehandas område beräknas klar till kl.07,30 pga ishalkan