Distributionsförsening Örebro län

Idag Torsdag 2020-03-26

Nora – Stadra, Skärhyttan, Greckåsar klar till kl.08,00

Askersund – Olshammar klar till kl.08,30