Distributionsförsening Örebro Län

Distributionsförsening Söndag 2020-04-19

Röfors området – Laxå, beräknas klar till kl. 09,30

Sikfors – Sångshyttan – Hällefors, beräknas klar till kl. 11,00