Distributionsförsening Örebro Län

Distributionsförsening

Hammar området i Askersund, beräknas vara klar till kl.08,00

Centrala Hallsberg, beräknas vara klar till kl. 07,30

Klockhammar Örebro beräknas vara klar till kl.07,30

Marieberg området Örebro, beräknas vara klar till kl.07,30