Distributionsförsening i Syd Närke

Pga transportlinjär problem är distributionen försenad i Syd Närke idag, distributionen beräknas klar till kl.08,30