Distributionsförsening i Pålsboda lördag den 19de september

I natt har vi distributionsförsening i områdena Hjortkvarn och Sottern. Vi beräknar att vara klara 08:30.