Distributionsförsening i Örebro onsdag 7 augusti

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Aspholmen till 07:30