Distributionsförsening i Örebro måndag 8 juli

Idag är tidningsutdelningen försenad i följande område;

Pålsboda/ Hjortkvarn till 08:00