Distributionsförsening i Örebro län idag lördag den 4 april

På grund av problem i tryckeriet är det sent i Örebro län. Distributionen beräknas vara klar till 07:30.