Distributionsförsening i Örebro Län idag fredagen den 20 mars 2020

Idag är det sent i:

Örebro – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00

Garphyttan – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 07.00

Hällefors – Utdelningen beräknas vara klar till klockan 08.00