Distributionsförsening i Örebro län

Idag Fredag 3/4

Pga väderomslag med ishalka beräknas Örebro län vara klara kl.07,30 med distributionen.

Med anledning av regeringens beslut om besöksförbud på äldreboende, lämnar vi alla tidningar från och med nu i entréer och receptioner.