Distributionsförsening i Hällefors

Centrala området av Hällefors beräknas vara klar fram till kl.11,30