Distributionsförsening i Arboga måndag 4 februari

Idag är tidningsdistributionen försenad i hela Arboga med omnejd.

Utdelningen pågår fram till klockan 8:00. Undantag är Sturestaden och Söder där utdelningen pågår till klockan 12:00.