Distributionsförsening - Centrala Askersund

Försening på grund av tekniska problem i centrala Askersund. Distributionen beräknas vara klar senast 10:00