Distributionsförsening

Centrala delarna av Nora beräknas vara klar till kl.08,00