Distributionsförsening

Lindesberg tätort – beräknas klar till kl.10,00

Kopparberg – Ställdalen, Svarvarbo, Ställberg – beräknas klar till kl.08,00

Örebro – centralt väster, beräknas klar till kl.07,30

Örebro – Nedre Adolfsberg, beräknas klar till kl.07,30