Distributionsförsening

Fredag 2020-05-15

Distributions störningar

Nora – Norra Ås, Stadra, Greckåsar och centrala Nora beräknas klara till kl. 08,00

Laxå – Röfors, beräknas klar till kl.08,00