Distributionsförsening

Idag är tidningsutdelningen försenad i hela Örebro län med omnejd till klockan 07.30.