Distributionsförsening

Pga tekniska fel i tryckeriet är distributionen sen idag Söndag.

Örebro och Kumla med omnejd beräknas distributionen klar fram till kl.10,00