Distributionsförsening

Områden där distributionen kommer vara sen idag Fredag

Tybble, Brickebacken, Baronbackarna, Hjärsta och Centrala delarna av Örebro, distributionen klar till kl. 10,00

Centrala Kumla är distributionen klar till kl. 09,00